Faste medlemmer

Klubben tilbyder sine medlemmer, et månedligt medlemsskab som afregnes med 325,00 kr. pr. måned.

For udmeldelse er der en måneds opsigelse. Dvs. hvis øvetiden opsiges senest sidste dag i en måned (det kunne være 31/3) skal man også betale for efterfølgende måneds kontingent. Dette er udelukkende for at vi som musikklub, kan nå at annoncere efter nye medlemmer.

Der opkræves ikke depositum eller indmeldelsesgebyr, dog skal der betales 100,- i depositum,  for en nøgle,  som returneres ved udmeldelse

Dette betyder at alle bandmedlemmer skal melde sig ind i klubben, og alle skal betale kontingent for at kunne øve hos os.

Hvert band får tildelt en fast ugentlig øvetid, med mulighed for at klubbens bands indbyrdes, selv kan bytte tider med hinanden. Udgangspunktet er dog, at det band som f.eks. har en fast øvetid onsdage fra 17-24 ejer dette tidspunkt.

Det er muligt at booke ekstra øvetider i weekender og hvis andre ikke bruger deres øvetid.

Dette foregår via en google kalender, kontakt Casper for at blive tilføjet vores bookingsystem

Løsgængere

Hvis klubben har ledige øvetider, kan disse tider lejes ud til ikke i forvejen aktive medlemmer og prisen er her 100,- pr mand, forudsat at der er et medlem af klubben, i bandet.

For ikke medlemmer af klubben, skal der laves aftale om dette, før lån af lokaler.

Kontakt venligst et medlem af bestyrelsen under kontakt.

Kontakt og medlemsskab